0 Kč

Jiří Šalamoun - Silná dobrá vůle

E-shop Galerie Millennium

Jiří Šalamoun - Silná dobrá vůle

Výstava Silná dobrá vůle představí autorské plakáty a litografie jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů druhé poloviny 20. století, který největší popularity dosáhl bezpochyby ilustracemi příběhů Maxipsa Fíka.

Na výstavě budou k vidění Šalamounovy plakáty převážně z osmdesátých let, které vytvořil k řadě filmů ( Blázni a děvčátka, A zase ta Lucie, Jak básníkům chutná život a další) a řada litografií pocházejících především z osmdesátých a devadesátých let, ve kterých je patrný typický Šalamounův cit pro humor a hravost. 

 

Jiří Šalamoun se narodil 17. dubna 1935 v Praze na Vinohradech, kde až na několik přerušení pobytem na Starém Městě pražském a v ateliéru v Pařížské žije dodnes. Od gymnázia, podporován učitelem kreslení Bohuslavem Kutilem, se prohluboval jeho zájem o výtvarné umění. Mezi lety 1952 a 1956 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, v grafické speciálce prof. Vladimíra Pukla, ve studiu pokračuje na Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku u profesorů Alberta Kapra a Gerharda Kurta Müllera (1957–1959). Lipské studium ukončil třemi knižními realizacemi: Jaroslav Hašek, Drei Erzählungen, J. Š. Kubín / K. J. Erben, Tschechische Märchen a svazek Titelversuche, s ideálními návrhy titulních listů knih, mezi nimi je i list ke knize o Faustovi. Po návratu z Lipska uzavírá v roce 1962 i svoje studium na pražské Akademii v ateliéru prof. Vladimíra Silovského, kde byl jeho spolužákem grafik a ilustrátor Zdeněk Mézl.

Ještě během studia začal spolupracovat s časopisem Estetická výchova, vedeným Františkem Holešovským, který byl zaměřen na dětský výtvarný svět, dětskou kresbu a loutkářství.

Od roku 1964 spolupracoval s časopisem 100+1 zahraniční zajímavost, kam jej přivedl jeho starší kolega Milan Kopřiva. Ten jej posléze uvedl i do časopisu Film a doba, jehož grafickou podobu až do roku 1979 Šalamoun spoluvytvářel se svou ženou Evou Natus-Šalamounovou. Jeho spolupráce s časopisy a nakladatelstvími byla výhradně externí povahy. Od poloviny šedesátých let spolupracuje jako grafický úpravce s nakladatelstvím Mladá fronta, kde mezi lety 1965–1966 upravil a částečně i ilustroval knihy edice Boje. Mezi lety 1968–-1970 upravuje knihy edice Život kolem nás nakladatelství Československý spisovatel. Pro obě nakladatelství bude pak ilustrovat řadu knih. 

V roce 1990 obnovuje své členství ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar, které se po normalizačním zákazu z roku 1972 znovu ustavilo. 

Od roku 1990 do roku 2003 vedl ateliér ilustrace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v roce 1992 byl jmenován profesorem. 

V letech 1991, 1993 a 1997 vedl jako hostující profesor kurzy na Letní akademii v Salzburgu (Internationale Sommerakademii in Salzburg), již založil v roce 1953 Oskar Kokoschka. V roce 1997 tu Jiří Šalamoun uspořádal výstavu svých plakátů Kleine Inventur

V roce 1992 působil jako hostující profesor na Miami University v Oxfordu v Ohiu, v roce 1995 na Technische Universität in Mainz v Mohuči.

V roce 2009 byl nominován na Cenu Hanse Christiana Andersena.

V současné době chystá svojí druhou velkou monografii

(text: J. Rous)

  

Výstava potrvá od čtvrtka 10.9. do pátku 9.10. 2020.

Vpravo na obrázku: Detail z grafiky Aphorismus, Jiří Šalamoun, 1990