0 Kč

Aktuální výstava

Prodej výtvarného umění

Aktuální výstava

 

1917 – 2017!?

Utopické vize

(11. 10. 2017 – 12. 11. 2017)

 

Výstava „1917 – 2017!? – Utopické vize“ v malostranské galerii Millennium v roce stého výročí Říjnové revoluce aktualizuje otázku po utopii, onom klíčovém politickém a sociálním fenoménu evropského 20. století. Utopie ve svém řeckém základu ú-topos znamená „žádné místo“ nebo „nikde“, v průběhu moderních dějin byl ale příběhem politických utopií cílevědomý (až zuřivý) pokus toto „nikde“ přenést sem na zem, do všední společenské reality. Tato snaha opakovaně vyúsťovala do střetu idealisticky formulované utopické vize a její již nepříliš idilické realizace v každodenní praxi, kdy ideály ustupují oportunismu, cynismu a násilí, případně se ukazuje jejich vnitřní nesoudržnost a rozpadají se pod tlakem vlastních paradoxů. Přesto, utopické horizonty jsou minimálně od Velké francouzské revoluce hnacím motorem mas v jejich zápase proti zkostnatělým hierarchiím na cestě k vlastnímu osvobození a v širším smyslu pak soustavou ideí, ke které se každá politická obec vědomě či nevědomě upíná, když si vytyčuje svojí budoucnost, nebo-li směr a souřadnice vlastního pokroku.  

Rozvrhem utopie v její dějinné svázanosti s Říjnovou revolucí nás provází expozice galerie Millennium. Ta na jedné straně představuje propagandistická/ výtvarná díla sovětské proveninence z meziválečného období, které charakterizuje energický (úderný) nekompromisně idealistický elán přestavby světa a na straně druhé moderní výtvarné komentáře k hořké realitě této přestavby, jakož i další zpracování tematiky utopie a antiutopie v širších souvislostech. Stranou tak nezůstávají otázky konsumerismu, techniky, genetické manipulace nebo urbanismu, jakožto fokálních míst nevyslovené utopie dneška a její implicitní budoucnosti.

Na výstavě jsou zastoupeni Viki Ban-Jiránková , Michal Burget, Kurt Gebauer, Igor Grimmich, Adolf Hoffmeister, Xénia Hoffmeisterová, Vojtěch Horálek, Vojtěch Hrubant, Karel Jerie, Miroslav Jiránek, Vladimir Vladimirovič Majakovskij, Petr Palma, Milan Ressel, Jan Švankmajer a Martin Velíšek.

Ondřej Novotný

 

Napište nám

(povinné)