0 Kč

Na Měsíc

Prodej výtvarného umění

Na Měsíc

17.7. - 18.8.2019

Dvacátého července uplyne padesát let od prvního přistání člověka na Měsíci. Výtvarnou reflexi této významné události, která podstatně ovlivnila celou společnost, nabídne malostranská galerie Millennium v letních měsících mezinárodním výstavním projektem Na Měsíc. Mezi nejzajímavější vystavená díla budou patřit grafiky Kamila Lhotáka, koláže Adolfa Hoffmeistera a několik prací nedávno zemřelého výtvarníka Josefa Hampla.

Výstavní projekt Na Měsíc při příležitosti 50. výročí výstupu člověka na Měsíc prozkoumává výtvarné reflexe tematiky vztahu člověka a Měsíce/Luny. Výstava zkoumá napětí mezi představou Měsíce jako kosmického objektu, který lze "dobýt" a který již dobyt byl a poetické vize Luny, která je po celá staletí předmětem spirituálního rozjímání, a která je z principu "nedobytná". Výstava tak zprostředkuje různorodé výtvarné reflexe, které vedle sebe staví triumf, kritický i groteskní pohled na domnělý triumf i (ne)hodnotící lyriku.

Vystaveny budou práce necelé dvacítky autorů reflektující vztah člověka k Měsíci – mezi nejdůležitější práce patří díla Kamila Lhotáka, Adolfa Hoffmeistera a Josefa Hampla. Ty doplní řada současných autorů – například malíři Martin Velíšek, Jan Gemrot, Lukáš Miffek nebo výtvarník známý svým kresleným humorem Jiří Slíva. Výstava má i mezinárodní přesah – celou řadu českých umělců doplní několik děl brémského výtvarníka Tilmana Rothermela.

Celkově tedy výstava nabízí návštěvníkovi nevšední zážitek ze setkání řady odlišných výtvarníků několika generací skrze ucelené téma a je drobným, přesto spíše ojedinělým galerijním příspěvkem do diskuze o vztahu člověka ke kosmu v kontextu již zmíněného výročí, jehož význam je tradičně akcentován pouze vědecko-technologickým diskurzem.

Vystavující autoři:

Jiří Anderle
Alena Anderlová
Libor Beránek
Jan Gemrot
Josef Hampl
Adolf Hoffmeister
Xénia Hoffmeisterová
Vojtěch Horálek
František Hudeček
Karel Jerie
Ludmila Jiřincová
Miroslav Jiránek
Viktoria Ban-Jiránková
Kamil Lhoták
MICL
Lukáš Miffek
Milan Ressel
Michael Rittstein
Tilman Rothermel
Jiří Slíva
Michal Šarše
Václav Tikal
Toyen
Roman Trabura
Martin Velíšek