0 Kč

Archiv výstav

E-shop Galerie Millennium

Archiv výstav

Letní výstava // 20.7. - 2.9.2022

Jubilejní desátá Letní výstava naší galerie představuje díla sedmnácti výtvarnic a výtvarníků napříč generacemi a výtvarnými přístupy.  Vedle děl autorů tradičně spjatých s naší galerií je vystavena i tvorba tří výtvarníků - Lubomír Dostál, Marketa Bartos a Lada Bartos - jejichž díla jsou u nás v galerii k vidění zcela poprvé.

Lubomír Dostál (*1950)  je český sochař, malíř a keramik, který jako nekomformní výtvarník nesměl do roku 1989 oficiálně vystavovat a svojí tvorbu prezentoval na neveřejných místech. Na výstavě jsou k vidění jak akrylové obrazy Prakrajin, tvořící jednu ze základních vrstev jeho tvorby, tak i osobitě zpracované keramické objekty –Dutiny a Bažiny – ve kterých se prolínají architektonické a přírodní prvky.

Marketa Bartos (*1954) a Lada Bartos (*1949) jsou čeští výtvarníci dlouhodobě tvořící v Curychu a Praze. Na výstavě je k vidění několik Bartosových děl, které tvoří i za pomoci počítačových technologií a 3D tisku. Marketa Bartos vystavuje několik svých papírových objektů, ve kterých se zabývá otázkou prostoru. Její objekty si zachovávají svá tajemství, jsou plné významů a přitom jednoduché, lyrické a abstraktní.

Vedle děl od výše zmíněných výtvarníku jsou na výstavě k vidění také nejnovější objekty Xénie Hoffmeisterové, prořezávané hlubotisky Martina Velíška, bronzové reliéfy Jasana Zoubka či tušové obrazy Petra Nikla.

 

Seznam vystavujících autorů: Lada Bartos, Marketa Bartos, Lubomír Dostál, Roman Franta, Kurt Gebauer, Xénia Hoffmeisterová, Jiří Kolář, Vladislav Mirvald, Petr Nikl, Daniel Pešta, Vladimír Preclík, Peter Roller, Michal Šarše, Jan Švankmajer,  Zdeněk Tománek, Martin Velíšek, Jasan Zoubek.


Vladislav Mirvald - Výběr z díla // 25.5. - 8.7.2022 

Výstava představuje komorní průřez dílem jednoho z nejvýznamnějších českých neokonstruktivistů a osobitého malíře Vladislava Mirvalda. Vystaveno je více než třicet děl – od experimentálních kaňkáží z počátku šedesátých let, přes konstruktivistická díla ze sedmdesátých a osmdesátých let náležící ke geometrické abstrakci, po pozdní geometrická zátiší z přelomu tisíciletí.
 
Tvorba Vladislava Mirvalda spadající do období od šedesátých do devadesátých let, která je na výstavě k vidění "reflektuje jeho touhu po konstruktivním pořádku i po hravosti a nepředvídatelnosti. Vladislav Mirvald nalezl systém, který mu umožnil vytvářet geometrické kompozice bez rušivého vstupu vlastní subjektivity. Umělec jen vytváří podmínky pro to, aby se obraz zdánlivě „sám“ vytvořil, je vizualizací přírodních sil, které umělec pomáhá vyjevit a zprostředkovat ostatní“ poznamenává historik umění a znalec Mirvaldova díla Tomáš Pospiszyl.
 
Na počátku šedesátých let začal Vladislav Mirvald experimentovat s technikou kaňkáží – do vodové vrstvy na papíře štětcem dávkoval tuš. "Na první pohled abstraktní kompozice připomínající informel"  píše Tomáš Pospiszyl "byly vedeny ideou využití Brownova pohybu částic k vytváření výtvarných artefaktů. Kaňkáže znamenají rezignaci na tradiční autorské sdělení, tematizují náhodu, prolínání 'vědeckého' experimentování a 'vůle přírody'". Na výstavě je k vidění několik těchto experimentálních děl, která jsou jedinečným dokladem autorovy povahy.
 
V druhé polovině šedesátých let Vladislav Mirvald vystavuje v rámci skupiny Křižovatka a začíná tvořit v duchu geometrické abstrakce a op artu. Během normalizace je autorovi znemožněno vystavovat a tvoří v soukromí velké konstruktivistické cykly Undulačních válců či Rombergových křivek, převážně na tvrdém papíře, jež tvoří stěžejní část výstavy. Na konci devadesátých let Mirvald tvoří sérii takzvaných geometrických zátiší, která výstavu symbolicky uzavírají.

Vladislav Mirvald (3.8.1921 Záluží u Mostu – 19.4.2003 Louny) byl český výtvarník, pedagog a experimentátor, malíř s osobitým rukopisem, člen skupiny Křižovatka, přední představitel české geometrické abstrakce. Narodil se v Záluží u Mostu, gymnázium absolvoval v Lounech, v druhé polovině čtyřicátých let šel studovat spolu se spolužáky z Loun Zdeňkem Sýkorou a Kamilem Linhartem na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana. Po promoci učil v letech 1949–1953 nejprve na základních školách v Panenském Týnci a na Peruci, od roku 1954 působil jako profesor výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie na lounském gymnáziu. Zde působil s přestávkou let 1961–1963, kdy vyučoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, až do svého odchodu do důchodu v roce 1981.

 

Cyril Bouda - Krajiny neznámé, ztracené i věčné

13.4.-  20.5.2022

Na výstavě jsou představeny dosud nevystavované akvarely a kresby z celého autorova tvůrčího období. Od svěžích skic francouzských kaváren z třicátých let po dokonale úhledné akvarely Krkonoš z konce sedmdesátých let.

 „ Nad rozsáhlým dílem nekonečně vynalézavého kreslíře, vynikajícího grafika, citlivého ilustrátora a podmanivého malíře si můžeme klást množství otázek a pronášet rozmanité odpovědi, ale většina bude pokulhávat za obratností Boudovy ruky, za výstižností umělcových postřehů a za kouzlem podrobností, jimiž kořenil obsah svých výtvarných sdělení“ píše znalkyně Boudova díla Eva Bužgová.

Více než pět desítek akvarelů a kreseb na výstavě prezentuje Boudu především jako poctivého a zručného kreslíře. Vedle děl, která vznikala při cestách po Československu i Evropě, bude vystaveno také několik malostranských motivů, jelikož výtvarník dlouhá léta žil v domečku ve Vlašské ulici pod pražským Petřínem. „Způsobu jeho nazírání a vyjadřování“ píše Eva Bužgová„vyhovovala linie jemná, křehká, ohebná, a tak samozřejmá jako kresba na lidské dlani. Umělec vzdoroval siláckým experimentům a bránil se patosu, ale s nepolevující intenzitou ohledával tvary a barvy tohoto světa“.

Přestože od smrti výtvarníka uplynulo již skoro čtyřicet let, je zřejmé, že odkaz v jeho tvorbě přežívá a neustále udivuje precizností i nadčasovostí a výstava nám dovolí vhlédnout do díla, které působí vnitřní celistvostí a osobitou totožností tvůrce a tvorby.

Cyril Bouda (1901-1984) byl významný český ilustrátor, grafik a malíř s osobitým rukopisem, dlouholetý člen SČUG Hollar, profesor na Univerzitě Karlově. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo čítající stovky olejů, kreseb a grafik. Široké veřejnosti je známý především svými ilustracemi Erbenovy Kytice, Čapkových Povídek z jedné a druhé kapsy, Cibulových Nových pražských pověstí či Nerudových Malostranských povídek.

 

Eva Prokopcová - Mezní situace 2

9.3. - 8.4.2022

Výstava Mezní situace 2 představila výběr prací z niterní a senzitivní tvorby malířky Evy Prokopcové. Představena byla rozsáhlá série minimalistických olejových maleb s plošnými bodovými poli, které autorka tvořila převážně na začátku tisíciletí, dále byly vystaveny prstové kresby na papíře a několik asambláží. Eva Prokopcová (*1948) studovala Střední kamenicko-sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, architekturu na ČVUT v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jana Smetany, kterou absolvovala v roce 1983. Autorka absolvovala desítky samostatných výstav a její díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha významných galerií včetně Národní galerie.

 

Zdeněk Prokop - Prostory plochy - 2.2-4.3.2022

Nejen geometrická abstrakce - 15.12.2021-28.1.2022

Barbora Blahutová - Co zbylo - 11.11. - 12.12.2021

Lukáš Miffek - Hubičky - 6.10. - 5.11.2021

Práce na papíře 1.9. - 1.10.2021

Hmyz - skupinová výstava napříč generacemi - 1.6. - 27.08.2021

Jiří Šalamoun - Silná dobrá vůle - 10.9. - 11.10.2020

Asambláže, Malby, Objekty - Josef Hampl, Aleš Veselý, Rudolf Zörner - 3.6. - 28.8.2020

Václav Švankmajer - Lidský krystal - 12.2. - 22.3.2020

Česká a slovenská grafika 20. a 21. století - 8.1. - 9.2.2020

 

Více zde: http://www.gallerymillennium.cz/poradane_vystavy.html